شبکه های مجازی و فضاهای بدیل جنبش زنان؛ نگاهی به تجربه فعالان زن در دوره کمپین محور
 

آیا فضای سایبر فضای مناسبی برای این هست که کنشی در آن سازمان دهی شود و نتیجه آن در یک فضای عمومی خودش را نشان دهد؟ این پرسشی بود که دقیقا تجربه جنبش زنان به آن پاسخ مثبت داد. منتهی چگونه؟ مبارزه در فضای سایبر ابتکاری بود که از طریق … 


کمپین دفاع از حق زنان برای ورود به ورزشگاه ها

آنچه سرکوب ۸۸ بر سر جنبش زنان آورد

کمپین: درحال حاضر با توجه به فشار بسیار زیادی که پس از انتخابات روی فعالان جامعه مدنی ایران، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی وبه خصوص افرادی که در هرسطحی به تغییر قوانین و رویه های موجود از طریق قانونی اقدام می کنند وارد شده،  عمده ترین مسایل حوزه زنان  در نزد … 


شبکه های مجازی و فضاهای بدیل جنبش زنان؛ نگاهی به تجربه فعالان زن در دوره کمپین محور

آیا فضای سایبر فضای مناسبی برای این هست که کنشی در آن سازمان دهی شود و نتیجه آن در یک فضای عمومی خودش را نشان دهد؟ این پرسشی بود که دقیقا تجربه جنبش زنان به آن پاسخ مثبت داد. منتهی چگونه؟ مبارزه در فضای سایبر ابتکاری بود که از طریق … 


عضویت دولت در شورای عالی حقوق بشر و موضع ما

تصور کنید روزی به جای بان کی مون، محمود احمدی‌نژاد دبیر کل سازمان ملل شود و یا رئیس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل سعید مرتضوی باشد. این تصور چندان هم دور از ذهن نیست وقتی که جمهوری اسلامی، خود را نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌کند. … 


من و حجاب

مدرسه فمینیستی: تعطیلات تابستان بود و من بودم و تی شرت و شلوارک جین و موهای گوگوشی و خیابان. از سر صبح، صبحانه رو خورده نخورده، یا من پشت در خونه زهره اینا بودم، یا زهره پشت در خونه ما. خونمون تو یه کوچه بود روبروی هم. می‌زدیم تو کوچه …